-->

Friday, September 28, 2012

දිග ඒවා ලේසියෙන් බැලීමට සකස් කිරීම

මේ ලිපියදී මුලින්ම වෙනදාට වඩා වෙනසක් ඔබට දැකගන්නට ලැබේවි. මුලින්ම ඔබට ඒ වෙනස දැකගැනීමට උදාහරණයක් ලෙස පසුගිය දිනක පළ කළ අතිබිහිසුණු, තෲර මරණීය දණ්ඩන ක්‍රම ලිපි‍ය සැකසීමට යොදා ගත් මුල් ඉංග්‍රීසි ඡේදයන් කිහිපයක් දක්වා තිබෙනවා. බලන්න ඔබට වෙනසක් දැනුනද තියා.

The Brutal Execution Methods in the History

Garrote
The garrote very common once, is no longer sanctioned by law in any country though training in its use is still carried out in the French Foreign Legion. The garrote is a device that strangles a person to death. It can also be used to break a person’s neck. The device was used in Spain until it was outlawed in 1978 with the abolition of the death penalty. It normally consisted of a seat in which the prisoner was restrained while the executioner tightened a metal band around his neck until he died. Some versions of the garrote incorporated a metal bolt which pressed in to the spinal chord, breaking the neck. The victim may pass into a state of severe and painful convulsions and then pass into death. This spiked version is known as the Catalan garrote. The last execution by garrote was José Luis Cerveto in October 1977. Andorra was the last country in the world to outlaw its use, doing so in 1990. However garroting is still common in India according Indian author and forensic expert Parikh.

Top


Scaphism
Scaphism, also known as the boats was an ancient Persian method of execution designed to inflict torturous death. The naked person was firmly fastened within a back-to-back pair of narrow rowing boats (or a hollowed-out tree trunk), with the head, hands, and feet protruding. The condemned was forced to ingest milk and honey to the point of developing severe diarrhea, and more honey would be rubbed on his body in order to attract insects to the exposed appendages. He or she would then be left to float on a stagnant pond or be exposed to the sun. The defenseless individual’s feces accumulated within the container, attracting more insects, which would eat and breed within his or her exposed and increasingly gangrenous flesh. The feeding would be repeated each day in some cases to prolong the torture, so that dehydration or starvation did not provide him or her with the release of death. Death, when it eventually occurred, was probably due to a combination of dehydration, starvation and septic shock. Delirium would typically set in after a few days. Death by scaphism was painful, humiliating, and protracted.

Top


Lingchi
Also known as slow slicing, Lingchi was reserved for crimes viewed as especially severe, such as treason and killing one’s parents. Also translated as slow process, lingering death or death by a thousand cuts, was a form of execution used in China from roughly AD 900 until its abolition in 1905. The process involved tying the person to be executed to a wooden frame, usually in a public place. The flesh was then cut from the body in multiple slices in a process that was not specified in detail in Chinese law and therefore most likely varied. In later times, opium was sometimes administered either as an act of mercy or as a way of preventing fainting. The punishment worked on three levels: as a form of public humiliation, as a slow and lingering death, and as a punishment after death. In variable forms, it also involved dismemberment i.e cutting, tearing, pulling, wrenching or otherwise removing, the limbs of the condemned.

Top


Breaking Wheel
Breaking wheel or the Catherine wheel was a torture device used for capital punishment in the Middle Ages and early modern times for public execution by cudgelling to death. It was used during the Middle Ages and was still in use into the 19th century. Breaking on the wheel was a form of torturous execution formerly in use in France, Germany, Denmark, Sweden, Romania, Russia, the US, and other countries. The wheel was typically a large wooden wagon wheel with many radial spokes, but a wheel was not always used. In some cases the condemned were lashed to the wheel and beaten with a club or iron cudgel, with the gaps in the wheel allowing the cudgel to break through. Alternatively, the condemned were spreadeagled and broken on a St Andrew’s cross consisting of two wooden beams nailed in an “X” shape, after which the victim’s mangled body might be displayed on the wheel.

Top

ඔබට දැන් පෙනුනද මොකක්ද කරල තිබෙන්නේ කියලා. මේ ලිපියේ මුලදීම අවශ්‍ය කොටසක් වෙත යාමට හා නැවත ලිපිය ආරම්භ කරන තැනට යාමට පහසු ක්‍රමයක් සතස් කර තිබෙන බව දකින්නට ඇති. මම ඔබටත් කියලා දෙන්නම් එය කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ ක්‍රමය නිසා දීර්ඝ ලිපි වලදී මුළු ලිපියම කියවන්නට අවශ්‍ය නැත්නම අවශ්‍ය තැනට පමණක් යන්න සහ නැවත ලිපියේ අන්තර්ගතය පිළිබදව දක්වා ඇති උපමාතාකා ඔස්සේ කැමති තැනකට යන්න ලිපියේ මුලටත් යාමට පහසුවක් වේවි කියා සිතනවා‍.

මුලින්ම සුපුරුදු පරිදි කැමති මාතෘකාවකට ඔබට අවශ්‍ය ලිපිය ‍සකස් කර ගන්න. එය ඔබ කැමති නම් Compose mode හෝ HTML mode යන කැමති ස්ථානයක සිට කර ගත්තාට දැනට ගැටළුවක් නැහැ. ඉන්පසුව අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම්, රූප එකතු කිරීම් හෝ ඔබට අවශ්‍ය සියල්ල කර ගත්තට පස්සේ HTML mode එකට යන්න. හැබැයි මේ කියල දෙන උපක්‍රමය යෙදීමට HTML කේත දැම්මට පස්සේ නම් මේ ලිපියේ වෙනස් කම් කිරීමට Compose mode එකට යන්න එපා. එහෙමවුනොත් මේ දේවල් හරියට කරගන්න බැරි වෙනවා.

දැන් ලිපියේ ආරම්භයේදී මාතෘකාව හෝ වෙනයම් රූපයක් සදහා හෝ පළමු ඡේදයේ මුලට Top id එක දැමීමෙන් ලිපියේ මුලට අවශ්‍ය විටක පැමිණිමේ ක්‍රමය සකස් කර ගත යුතුයි. මම උදහරණයක් ලෙස මෙම ලිපියට යොදලා තියෙන මාතෘකාවට Top id එක එන විදියට සකස් කරනවා.

<h1 id="top">The Brutal Execution Methods in the History</h1>

දැන් ලිපියේ ඒ ඒ උපකොටස් සදහා යාමට Index එකක් ලෙස සකස් කරන්නේ මෙහෙමයි.
මෙම කේතය මෙම ලිපියේ උදාහරණය ලෙස Navigation Hyperlink හතරකට වුනාට ඔබට කැමති සංඛ්‍යාවකට ලබා දිය හැකි අතර කහ පාටින් highlight කර ඇති id name එක සදහා ඔබ කැමති, භාවිතා කිරීමට පහසු නමක් දෙන්න. යම් හෙයකින් වචන එකකට වඩා ඇති නමක් දෙනවා නම් වචන අතරට "_" සමග භාවිතා කරන්න. කොළ පාටින් දක්වා ඇත්තේ අදාල ඡේදයට වඩාත් ගැලපෙන උපමාතෘකාවලත් යොදන නාමයයි. එය එම ඡේදය අසලදී මෙන්ම මෙහිදීද එලෙසම භාවිතා කරන්න.
දැන් අදාල ඡේදයේදී මෙම index එක සමග සම්බන්ධතාවයන් සකස් කරන්නේ මෙසේමයි. අදාල ඡේදය ආරම්භයේදී මේ කේතය උචිත අයුරින් භාවිතා කරන්න.
<b id="garrote">Garrote</b>
ඔබට වඩාත් හොදින් වටහා ගනු පිණිස කලින් කහ සහ කොළ වලින් වර්ණ කරන ලද කේතය හා සසදා අවශ්‍ය ආකාරයට හැසිරවීමට මෙම රූප සටහනද ඉදිරිපත් කරමි.
දැන් ඒ ඒ ඡේදයේ අවසානයට මුලට (Top) යාමට සකස් කර ගත යුතුයි. ඒ සදහා මෙම කේතය අවශ්‍ය ස්ථානයන් හිදී භාවිතා කරන්න.
<p><a href="#Top">Top</a></p>
සමහර විට මේ ලිපියේදී සිදුකරන දේවල් අමතර වෙහෙසක් දැරිය යුතු දේවල් ලෙස පෙනුනත් මනාපයක් තිබේ නම් මෙම ක්‍රමයත් යොදා ගැනීමෙන් ලිපියට හොද පිළිවෙලක් සහ කියවන්නාට පහසුවක් ගෙන දෙනු ඇතැයි සිතමි. ඔබට මෙම ලිපියේදී පැවසූ කරුණු තවදුරටත් පැහැදිලි වනු පිණිස මා මෙය යොදා ගත් අයුරු මේ රූපසටහනේ දක්වා තිබේ...

5 comments:

  1. ආ .... අදත් බ්ලොග් ලියන අයට. :)

    ReplyDelete
  2. මේකනම් වටිනවා සෑහෙන්න..

    ReplyDelete
  3. ඒක නම් තේරුනේ නෑ... කරලා බලන්නම වෙනවා....

    ReplyDelete